Network

Network Cihazları

Network’ü oluşturan bir çok değişik tipte cihaz vardır. 

Network iki veya daha fazla bilgisayarın kaynaklarını paylaşmak maksadıyla birbirine bağlanması olarak tanımlanır. Bu bağlantı sayesinde günümüzde milyonlarca cihaz birbirine bağlanarak kompleks bir network oluşturmaktadır. 

Tipik network cihazlarına baktığımızda karşımıza yukarıda görüldüğü gibi bir tablo çıkar. 

Bu tabloda görülen ve son kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlara uç cihazlar denir.

Bunlar bilgisayar, server, printer, tablet, telefon ve diğer cihazlardır. Bu cihazlar kullanıcılar tarafından veri alış verişinde kullanılan cihazlardır. Yani son noktada kullanıcıların kullandığı cihazlardır. Aslında network yöneticilerinin vermiş olduğu hizmetlerinin son noktasıdır.

Network te bu cihazlar arasında yani uç cihazlar arasında bağlantı sağlandığında ortaya çıkar.

Bu uç cihazlar arasında birçok network bileşeni vardır. Bunlar Network interface kart, 

Ara bağlantıları sağlayan medya, yani bakır kablo fiber kablo veya wireless bağlantı, bunların konnektörleri,

En basit network cihazlarından biri olan Hub

İki network arasında bağlantı sağlayan Bridge yani Köprü

 Network’te anahtarlama işlemini yürüten Switch yani anahtar

Farklı Network’leri birbirine yönlendiren Router yani yönlendirici 

Network’ler arası güvenliği sağlayan Firewall yani güvenlik duvarı

Kablosuz erişim için kullanılan Access point yani erişim noktası

İnternete bağlanmak için kullanılan Modem ve benzeri cihazlardır.

Bu cihazların tümü network te yoğun olarak kullanılan cihazlardır.

Bu cihazları kısaca tanıyacak olursak

Network İnterface Kart veya (NIC) türkçe ismi ile Ağ Arabirim Kartı veya diğer adlarıyla Ağ Bağdaştırıcı Kartı, Ethernet kartı, network kartı veya ağ kartı diye ifade edilebiliyor.

Bu kart bilgisayar ile iletişim hatları arasındaki bağlantıyı sağlar. Yani bilgisayar ile network ün iletişim kurmasını sağlayan network e fiziksel olarak bağlanan bir arabirim kartıdır. Bu kart bilgisayar verisini bir medya üzerinden göndermek için farklı sinyallere dönüştürür ve sinyalin bir cihazdan diğerine iletilmesini sağlar. Bu sinyaller fiber optik bağlantı için ışık olabileceği gibi bakır kablolar için elektriksel sinyaller olabilir. 

Aynı zamanda bu kart akış kontrolünü de sağlar. 

Kablolar network cihazlarını birbirine bağlayan ara bağlantı elemanlarıdır.  İhtiyaç duyulan veri hızı, bağlantı mesafesi veya fiyat kriterlerine göre bakır, koaksiyel veya fiber optik kablo çeşitleri networkte kullanılmaktadır.

Konnektörler de bağlantı noktalarıdır. Kablo ile network arabirim kartının bağlanmasını sağlayan bir aparattır. En yoğun kullanılan konnektör de RJ 45 dediğimiz bakır network kablolarının sonlandırıldığı konnektördür.  Fiber kablolarının sonlandırıldığı konnektörlere örnek olarak da LC, SC, ST tipi konnektörleri gösterebiliriz. Koaksiyel kablolar ve konnektörleri günümüzde daha çok uydu sistemlerinde kullanılmaktadır.

Hub en basit ağ cihazlarından biridir. 

Network te kendisine gelen sinyallerin yeniden oluşturulmasını ve yeniden zamanlanmasını sağlar. Kendisine gelen veriyi bütün portlarına gönderir. Bu yüzden akılsız bir cihaz olarak anılır.  

OSİ modelinde 1. Katman yani fiziksel katmanda çalışan bir cihazdır. Kendisine gelen framelere veya paketlere bakmaz. 

Basit olarak kendisine gelen sinyalleri güçlendirip veya tekrarlayıp diğer portlara gönderen çok portlu tekrarlayıcı denebilir. Genelde Port sayısı switch e göre daha azdır. Günümüzde yerine switch’ler aldığı için çok popüler değildir.  Fakat çalışma yöntemi bakımından bilinmesi gereken bir cihazdır. Çünkü wireless cihazlar aynı mantıkla çalışır. 

Hub’ın mantıksal topolojisi bus topolojisidir. Yani portlarına bağlı cihazlar sanki aynı ethernet kabloya bağlıymış gibi çalışır, hepsi aynı veri hızını kullanır. 

Tüm portları aynı collision domaindedir. Wireless cihazlarda aynı mantıktadır. Evinizdeki bir wireless modem bağlantısında modeme bağlı tüm cihazlar havadaki aynı veri hızını paylaşırlar. 

Switch e göre en büyük dezavantajı veri hızını portlar arasında paylaşmasıdır. Örneğin Hub’a gelen 10 Mbit/s’lık bir veri eğer Hub’a 5 cihaz bağlı ise bu 5 cihaz tarafından paylaşılır. Her birine 2 Mbit/s’lık veri hızı kalır. 

Burada Hub ile ilgili en önemli konu Hub’ın her zaman kendisine gelen tüm verileri verinin geldiği port hariç diğer tüm portlara göndermesi, tüm portların aynı Collision Domain’de olması ve veri hızını portlar arasında paylaşmasıdır.

Hub’ın  çalışma mantığında Fiziksel topolojisi star topolojidir. Star topolojide merkezde bir cihaz ve ona direk bağlı cihazlar bulunur. Bu topolojide hub merkezde ve diğer cihazlarda ona bağlıdır. Cihazlar birbirleriyle haberleşmek istediklerinde merkezdeki hub üzerinden haberleşirler. 

Burada ethernet bağlantıya göre Hub’ın avantajları vardır. Birinci avantajı bir portuna bağlı bir cihazın fiziksel bağlantısının kopması durumunda diğer bağlantılar etkilenmez, ethernetin bus topolojisinde aradaki bir bağlantının kopması durumunda tüm cihazlar etkilenir.

diğer avantajıda 100 mt ile sınırlı Ethernet bağlantı mesafesi hub kullanılarak uzatılabilir.

Bridge aynı protokolü kullanan iki veya daha fazla bağımsız ağı birbirine bağlamak için kullanılan ağ cihazlarıdır. Bridge ile iki farklı ağ sanki bir ağ gibi çalışır. 

OSİ modelinde ikinci katman yani datalink katmanında çalışan bir ağ cihazıdır. Hub’tan daha akıllı bir cihazdır. Kendisine gelen sinyali tekrarlayıp tüm portlarına gönderme yerine topolojiden öğrenmiş olduğu MAC adres tablosuna göre verileri gönderir. Böylece hub’a göre veri hızını daha etkin kullanır, tüm portları meşgul etmez. 

Hub’a göre bir diğer avantajı tüm portları farklı Collision Domain’dedir.

Ağ trafiğini azaltmak için kullanılsada broadcast trafiğini engellemez. 

Bridge günümüz switch’lerine göre çok yavaştır. Aynı mantıkla çalışsalarda bridge yönlendirme işlemlerini yazılımsal olarak yaparken switch donanımsal olarak yapar. Port sayısı switch’e göre daha azdır. Günümüzde bridge yerine switch çok daha fazla tercih edilmektedir.

Switch  tüm ağ cihazlarının birbirlerine bağlanmasına olanak sağlayan ve verileri anahtarlamalı olarak ileten bir ağ cihazıdır. Bu cihazlar networkte verinin anahtarlanması işlemini yürütür. 

OSİ modelinde 2. Katmanda yani data link katmanında çalışır. Yeni nesil layer 3 veya multilayer switch diye anılan switchler yönlendirme yapabildikleri için layer 2 ve layer 3 te çalışırlar. Fakat biz derslerimizde layer 3 switch diye ifade etmediğimiz sürece switchleri layer 2 de çalışan switchler olarak ele alacağız. 

Switch’lerin port sayısı Hub ve Bridge’e göre daha fazladır. Switchler paketleri MAC adreslerine göre yönlendirirler. HUB’a göre çok daha akıllı cihazlardır. 

En büyük avantajı portlar arasında veri hızı paylaşımı olmaz. Her porta ayrılan veri hızı aynıdır. 

Bridge’e göre farkı bridge’de mac adresine göre yönlendirme yazılımsal olarak yapılırken switchte bu donanımsal olarak yapılmaktadır. Bu da performansı artırmaktadır. 

Bridge’e benzeyen yönü de her ikiside broadcast geçirir. Yani Switch’e bağlı tüm portlar tek bir Broadcast Domain’dedir.

Router OSİ modelinde 3. Katmanda çalışan yani Network katmanında çalışan bir ağ cihazıdır. Network’ler arası en iyi yolun seçilmesi için kullanılan network elemanlarıdır. Ana fonksiyonu bir networkten diğer Networke veri trafiğinin doğru olarak iletilmesini sağlamaktır. 

Yönlendirme kararını MAC adresi yerine IP adresine göre verir. Her ne kadar MAC adresini yine de kullansa da esas yönlendirme kararını yani hangi paketin hangi interface yönlendirileceği kararını IP adresine göre belirler. 

Router’ın en büyük avantajı broadcast geçirmez.

Firewall özel ağlar ile İnternet arasında her iki yönde de istenmeyen trafiği önlemek amacı ile kullanılan ağ cihazlarıdır. Verimli olarak kullanılabilmeleri için İnternet ile özel ağ arasındaki tüm trafik cihaz üzerinden geçmeli ve gerekli erişim listeleri uygun bir şekilde hazırlanmış olmalıdır

Access Point kablolu bir ağa kablosuz erişim yapılmasını sağlayan cihazlardır. Hub, Switch ya da kablolu yönlendiricilere takılarak kablosuz iletişimin sağlanması için gerekli sinyallerin oluşturulmasını sağlarlar. Bununla birlikte erişim noktaları, kablosuz ağ sinyallerinin güçlendirilerek kablosuz ağın etkin olduğu mesafenin artırılması amacıyla da kullanılabilir.

Son olarak modem’e baktığımızda; Modem, bilgisayarların internete bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı uzak yerdeki bilgisayarlara erişimini sağlayan cihaza verilen isimdir. Modemler daha çok telefon hattı üzerinden sayısal verilerin transferinde kullanılır.

Veri gönderen modem, sayısal veriyi telefon hattıyla uyumlu analog sinyallere dönüştürür, bu işleme modülasyon denir. Veri alan modem ise analog işaretleri tekrardan sayısal veriye çevirir bu işleme de demodülasyon denir. 

Kablosuz modemler ise sayısal verileri radyo sinyallerine dönüştürür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir